Vattenfelsbrytare

En smart försäkring mot vattenskador
Försäkringsbolag ogillar vattenskador och älskar vattenfelsbrytare
Förebyggande åtgärder ligger försäkringsbolagen varmt om hjärtat. Vattenskador står för betydande utgifter i deras värld, upp emot 5 miljarder årligen. De flesta försäkringsbolag ger dig därför sänkt premie om du installerar LK Vattenfelsbrytare.
Vattenfelsbrytare är ett lika klokt säkerhetsval som jordfelsbrytare. Medan jordfelsbrytaren skyddar ditt hem mot skador på grund av elektriska fel, skyddar vattenfelsbrytaren dig mot vattenskador.
Snabb upptäckt av droppläckage och brustna ledningar
Med LK Vattenfelsbrytare säkrar du huset genom att placera ut läckagedetektorer där risk för läckage finns. Till detektorerna kopplas fuktsensorer som placeras på golvet. Fuktsensorerna känner av dropp och läckande vatten och skickar signaler till huvudenheten som larmar samt stänger av vattnet.

Systemet kommunicerar trådlöst eller trådbundet beroende på hur det installeras. Trådlös kommunikation är särskilt bra i ett befintligt hus, där det kan vara svårt att komma fram med kablar. LK Vattenfelsbrytare ställer du in, sätter på/av och övervakar via den lätthanterliga manöverpanelen eller via din egen mobiltelefon.

Motorventilen monteras vid inkommande vatten, efter vattenmätaren. För extra skydd kan också LK Tryckgivare installeras. Då vattnet är avstängt kontrollerar systemet kontinuerligt så att det inte uppstått något läckage. När givaren känner av en tryckminskning så larmar den, även vid ett droppläckage. Intill avstängningsventilen monteras huvudenheten som kommunicerar med övriga delar av systemet. Den ansluts lätt till ett vanligt vägguttag.

Vattenfelsbrytare till villan och stugan
Vattenfelsbrytare WaterFuse

Vattenfelsbrytare, en enkel och trygg lösning. Det är kompletta system som effektivt begränsar risken för vattenskada genom att stänga av vattentillförseln vid en läcka. Du kan också enkelt stänga av vattnet i förebyggande syfte när du lämnar fastigheten, kontoret eller hemmet. Vi har produkter som skyddar allt från enstaka utrustningar till hela hus.

Huvudfunktioner

Stänger av vattnet när ingen är på plats, automatiskt eller via larm eller knapptryck.
Upptäcker, larmar och stänger av om vatten upptäcks under t.ex. diskmaskin.
Trycktestar automatiskt vatteninstallation efter små droppläckage. Endast vissa system.
Olika valmöjligheter

Vi har ett brett sortiment med många valmöjligheter. Det finns varianter för olika typer av fastigheter

Villa
Lägenhet
Kontor
Stuga
Offentlig miljö
Kök

Visar alla 6 resultat