WATERFUSE VATTENFELSBRYTARE VILLA BAS

7 995,00 kr

Kategori: Product ID: 2068

Beskrivning

  • Enkel avstängning av vattnet när du lämnar hemmet
  • Automatisk läckagekontroll av vattensystemet
  • Upptäcker, stänger av och larmar vid läckage underexempelvis disk- och tvättmaskin

1. Centralenheten. Placeras i anslutning till huvudvatten- kranen. Här kan du slå av och på vattnet, göra inställningar, se aktuellt vattentryck och få information om aktuell status i ditt vattensystem. Centralenheten kan även kopplas mot ditt huslarm eller fjärrstyrning vilket ytterligare ökar tryggheten.

2. Vattenenheten. Monteras på vattenledningen direkt efter huvudvattenkranen. Har en avstängningsventil. Mjuk stängning/öppning för att undvika tryckslag i ledningssystemet. Kan även hanteras manuellt.

3. Fjärrenheten. Placeras vid ytterdörren. Här stänger du av och slår på vattnet i huset. Du kan också välja fördröjd avstäng- ning. Har du tryckfall i ditt vattensystem så indikeras detta av en lysdiod och ljudsignal. Vattnet kan ändå slås på medan felet undersöks och eventuellt åtgärdas.

Bor du i en bostadsrätt?
ROT-avdrag: