WATERFUSE VATTENFELSBRYTARE VILLA KOMPLETT

11 495,00 kr

Kategori: Product ID: 2063

Beskrivning

  • Enkel avstängning av vattnet när du lämnar hemmet
  • Automatisk läckagekontroll av vattensystemet
  • Upptäcker, stänger av och larmar vid läckage underexempelvis disk- och tvättmaskin

Vad ingår i WaterFuse®-systemet?

1. Centralenheten. Placeras i anslutning till huvudvatten- kranen. Här kan du slå av och på vattnet, göra inställningar, se aktuellt vattentryck och få information om aktuell status i ditt vattensystem. Centralenheten kan även kopplas mot ditt huslarm eller fjärrstyrning vilket ytterligare ökar tryggheten.

2. Vattenenheten. Monteras på vattenledningen direkt efter huvudvattenkranen. Har en avstängningsventil och en elek- tronisk tryckgivare. Mjuk stängning/öppning för att undvika tryckslag i ledningssystemet. Kan även hanteras manuellt.

3. Fjärrenheten. Placeras vid ytterdörren. Här stänger du av och slår på vattnet i huset. Du kan också välja fördröjd avstäng- ning. Har du tryckfall i ditt vattensystem så indikeras detta av en lysdiod och ljudsignal. Vattnet kan ändå slås på medan felet undersöks och eventuellt åtgärdas.

4. Vattendetektorer. Placeras under exempelvis diskmaskin, tvättmaskin och lämpliga platser där vatten kan samlas vid en eventuell vattenläcka. Tre sensorer medföljer varje detektor. Signalerar trådlöst till centralenhet/vattenenhet vid minsta läckage. Vattnet stängs av och du riskerar ingen stor dyr vattenskada.

Bor du i en bostadsrätt?
ROT-avdrag: