Close
Västra Kustvägen 52 271 91 YSTAD
0411-120 70
info@ystadsrortjanst.se
Må-fr 07.00-16.00

Villkor för Installerat och klart

Priset gäller produkt inklusive installation och ROT-avdrag.

För våra Installerat & Klart-priser gäller följande:

 • att ROT-avdrag lämnas till montören
 • att det finns fungerande vattenavstängning i rummet där installationen ska göras eller i närliggande utrymme
 • att det inte krävs ombyggnad av väggar och tak
 • att vattenledningsrör, avloppsrör eller annat befintligt material inte behöver dras om, bytas eller kapas
 • att inga oförutsedda arbeten krävs
 • att installationen sker inom Ystads kommun. Utanför området debiteras vanlig timtaxa till och från platsen.
 • el-installation ingår ej

Blandare:

 • Befintliga köks- och tvättställsblandare ska vara av ”etthålstyp”
 • Den befintliga duschblandaren är av svensk standard med c/c 160 mm

WC-stol:

 • Vid byte av toalett ska den gamla wc-stolen vara golvstående och ha golvavlopp 110mm med 8cm fritt från centrum på golvavloppet till rör och vägg

Vattenutkastare:

 • Gäller skifte av befintlig utkastare. Produkten fungerar inte vid väggtjocklek överstigande 400mm.

Vattenfelsbrytare:

 • Ska ha rakt kopparrör 22mm på 40cm efter vattenmätaren

Kulventiler vid vattenmätare:

 • Fungerande avstängning i gatan eller en pemslang som man kan klämma minst 40cm synlig

Varmvattenberedare:

 • Ska vara på markplan, max 200 l eller mindre den som ska bytas, påkoppling på befintliga rör. El ingår ej.

Diskmaskinsavstängning:

 • Montering i rostfria eller trä bänkskivor.

Felbeställt av kund

 • Vid felbeställd produkt görs ett returavdrag 10-30% beroende på produkt.